ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ :                     

กองควบคุมวัตถุเสพติด  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

Address :   

Narcotics Control Division  Food And Drug Administration
88/24  Tiwanon Road, Nonthaburi 11000

กลุ่ม / ฝ่าย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ผู้อำนวยการกอง
Tel : 0 2590 7332, 0 2590 7765
fax : 0 2591 8471
กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด
Tel : 0 2590 7770, 0 2590 7768-9, 0 2590 7345
fax : 0 2590 7767, 0 2590 7762
กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด
Tel : 0 2590 7337, 0 2590 7754-6
fax : 0 2590 7741-2
กลุ่มกำหนดมาตรฐาน
Tel : 0 2590 7314, 0 2590 7761
fax : 0 2590 7338, 0 2591 8471
กลุ่มพัฒนาระบบ
Tel : 0 2590 7771-3, 0 2590 7343
fax : 0 2590 7772
กลุ่มควบคุมของกลางวัตถุเสพติด
Tel : 0 2590 7774-6, 0 2590 7036
fax : 0 2590 7775
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
– ฝ่ายจัดซื้อและงานวิชาการด้านวัตถุเสพติด
Tel : 0 2590 7733, 0 2590 7780
fax : 0-2590 7780
– งานตรวจรับวัตถุเสพติด
Tel : 0 2590 7735, 0 2590 7781
fax : 0 2590 7731, 0 2590 7735
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Tel : 0 2590 7748-50, 0 2590 7340
fax : 0 2590 7340