บันทึกการตรวจสถานที่ขออนุญาต (ที่ไม่ใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรม)

บันทึกการตรวจสถานที่ขออนุญาต (ที่ไม่ใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรม)