ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา)อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา)อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา)
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ท่านสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม
โทร. 029659372 Email : legal.dtam@gmail.com
หรือกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย
โทร. 021495607-8

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คลิก

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565