อย. เตือนผู้โฆษณาขายผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชากัญชงเกินจริง มีโทษถึงจำคุก

อย. เตือนผู้โฆษณาขายผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชากัญชงเกินจริง มีโทษถึงจำคุก

วันที่เผยแพร่ข่าว 17 มิถุนายน 2565 ข่าวแจก 136 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565