อย. เผยมาตรการกำกับดูแลอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างเข้มงวด ยึดหลักผู้บริโภคปลอดภัย

อย. เผยมาตรการกำกับดูแลอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างเข้มงวด ยึดหลักผู้บริโภคปลอดภัย

วันที่เผยแพร่ข่าว 11 มิถุนายน 2565 ข่าวแจก 135 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565