สรุปคำถาม-คำตอบ ของการประชุมชี้แจง เรื่อง การขออนุญาตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา-กัญชง) ปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.

สรุปคำถาม-คำตอบ ของการประชุมชี้แจง เรื่อง การขออนุญาตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา-กัญชง) ปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.