บันทึกการตรวจสอบสถานที่กัญชง (Hemp) เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวัง

บันทึกการตรวจสอบสถานที่กัญชง (Hemp) เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวัง