สถิติการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 51

สถิติการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 51

สรุปปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่อนุมัติทำลาย ครั้งที่ 51 ประจำปี 2564