สถิติการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 48

สถิติการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 48

สรุปปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่อนุมัติทำลาย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2561