สถิติการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 45

สถิติการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 45

สรุปปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่อนุมัติทำลาย ครั้งที่ 45 ประจำปี 2558