Close

การิที่ทำมาจากมันสำปะหลัง คืออะไร

การี่ (Garri) เป็นอาหารพื้นเมืองของประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ทำโดยนำรากมันสำปะหลังมาแช่น้ำค้างคืนแล้วบด