Close

ทำไมจึงไม่มีค่า ML สำหรับสังกะสี ทองแดง และเหล็กในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับสารปนเปื้อน

องค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศไม่จัดโลหะหนักทั้ง 3 ชนิดนี้เป็นสารปนเปื้อนที่ เนื่องจากสังกะสี ทองแดงและเหล็กเป็นสารอาหารจำเป็นที่ร่างกายต้องการเพียงเล็กน้อย ประกอบกับยังมีความไม่แน่ชัดเกี่ยวกับการได้รับโลหะหนักเหล่านี้ต่อประชากรในระยะยาว