ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน :

ที่อยู่ :                     
88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

อีเมล :
toxic@fda.moph.go.th

ติดต่อเจ้าหน้าที่

อาคาร 2 ชั้น 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 0 2590 7310

ติดต่อ OSSC วัตถุอันตราย

อาคาร 6 ชั้น 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 0 2590 7626

กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด

โทร. 0 2590 7303 , 0 2590 7305, 0 2590 7306 และ 0 2590 7384

โทร 062-596-2275 (เฉพาะในวันและเวลาราชการ 8.30 – 16.30 น.)

E-mail : pretoxic.fda@gmail.com

Line : Official Line ID >> @069lrzdk

314538

กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด

โทร. 0 2590 7304 และ 0 2590 7369

E-mail : toxicfda.post@gmail.com

กลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย

โทร. 0 2590 7298 และ 0 2591 8483

กลุ่มพัฒนาระบบวัตถุอันตราย

โทร. 0 2590 7385 และ 0 2590 7308

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. 0 2590 7301, 0 2590 7302 และ 0 2590 7310