โครงสร้างหน่วยงานวิสัยทัศน์ พันธกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบประวัติการควบคุมวัตถุอันตราย

โครงสร้างหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

      “เป็นองค์กรหลักด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย เพื่อประชาชนสุขภาพดี”

 

พันธกิจ​

  1. กำกับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขตามกฎหมายให้มีคุณภาพและปลอดภัย
  2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตราย
  3. พัฒนาระบบการทำงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ​​​
  4. พัฒนางานวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวัตถุอันตราย ​

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ