ยาเม็ดวิตามินบีรวม

ยาเม็ดวิตามินบีรวม
ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Thiamine Hydrochloride or Thiamine Mononitrate 5 mg. 

Pyridoxine Hydrochloride 2 mg. 

Riboflavine 2 mg. 

Nicotinamide 20 mg.

สรรพคุณ ป้องกันการขาดวิตามินบี และบำรุงร่างกาย
ขนาดและวิธีใช้ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด

การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด