ยาเม็ดวิตามินซี

ยาเม็ดวิตามินซี
ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Ascorbic Acid 100 mg.

สรรพคุณ ป้องกันการขาดวิตามินซี
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานวันละ 1 ครั้ง

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 เม็ด

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด

คำเตือน ห้ามใช้เมื่อเม็ดยาเปลี่ยนสี
การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด