ยาเม็ดวิตามินรวม

ยาเม็ดวิตามินรวม
ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Vitamin A 2,500 I.U. 

Vitamin D 300 I.U. 

Vitamin C 15.00 mg. 

Vitamin B1 Mononitrate 1.00 mg. 

Vitamin B2 0.50 mg. 

Nicotinamide 7.50 mg.

สรรพคุณ ป้องกันการขาดวิตามินสำหรับผู้ใหญ่
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานวันละ 1 เม็ด
คำเตือน ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกินขนาดที่กำหนด ไว้หรือใช้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สั่งยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกินขนาดที่กำหนด ไว้หรือใช้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สั่ง
การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด