น้ำมันตับปลาชนิดน้ำ

น้ำมันตับปลาชนิดน้ำ
ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Cod Liver Oil equivalent to 

Vitamin A ไม่เกิน 4,000 IU. 

Vitamin D ไม่เกิน 300 IU.

สรรพคุณ ป้องกันการขาดวิตามิน A และ D
ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้

เด็กอายุตั้งแต่4 ปีขึ้นไป รับประทานวันละ 1 ช้อนชา

เด็กอายุ 1-4 ปี รับประทานวันละ 1/2 ช้อนชา

เด็กแรกเกิด -1 ปี รับประทานวันละ 1/4 ช้อนชา

คำเตือน ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกินขนาดที่กำหนด ไว้หรือใช้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สั่ง
การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 120 มิลลิลิตร 240 มิลลิลิตร และ 400 มิลลิลิตร