ยารักษาหิดเหา เบนซิล เบนโซเอต

ยารักษาหิดเหา เบนซิล เบนโซเอต
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือBenzyl Benzoate 25 % w/v
สรรพคุณ รักษาหิด เหา และโลน
วิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา

สำหรับรักษาหิด

อาบน้ำให้สะอาด ใช้ผ้าหรือแปรงอ่อนๆถูตรงบริเวณที่มีผื่นคันแล้วทายานี้ให้ทั่วทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วจึงอาบน้ำ วันรุ่งขึ้นให้ทาซ้ำใหม่อีกครั้ง ตามวิธีเดิม

สำหรับรักษาเหาและโลน

ใส่ยานี้ให้ทั่วศรีษะหรือบริเวณ ที่มีเหาหรือโลน ทิ้งไว้ 1 วัน ถ้าเป็นมากให้ใช้ยา 2 ครั้งต่อวัน วันต่อมาจึงสระให้สะอาด เมื่อครบ 7 วันให้ตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง ถ้ายังไม่หาย ให้ใส่ยาซ้ำตามวิธีเดิม

ขนาดการใช้ สำหรับเด็กเล็กให้แบ่งยา มาเติมน้ำเท่าตัวแล้วผสมให้เข้ากัน
คำเตือน ระวังอย่าให้เข้าตา
การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดสีชา 30 มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร