ยารักษากลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า

ยารักษากลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า
ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Benzoic Acid 2.5-6.5 %w/w 

Salicylic Acid 3.0-5.0 %w/w

สรรพคุณ รักษากลากเกลื้อน และโรคน้ำกัดเท้า
ขนาดและวิธีใช้ ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรค วันละ 2-3 ครั้ง
คำเตือน ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ หลอดละ 5 กรัม และ 15 กรัม