ยารักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง

ยารักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง
ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Coal Tar 1 % w/w

สรรพคุณ รักษาโรคผิวหนังเรื้อรังบางชนิด เช่น เรื้อนกวาง ผิวหนังเป็นผื่นคัน
ขนาดและวิธีใช้ ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรค วันละ 2-3 ครั้ง
คำเตือน ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ หลอดละ 5 กรัม และ 15 กรัม