ยารักษาเกลื้อน โซเดียม ไทโอซัลเฟต

ยารักษาเกลื้อน โซเดียม ไทโอซัลเฟต
ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Thiosulfate 100 %w/w

สรรพคุณ รักษาเกลื้อน
ขนาดและวิธีใช้ เติมน้ำสะอาดจนถึงคอขวด เขย่าผสมกัน จนตัวยาละลายหมด (จะได้ความเข้มข้นประมาณ 25%) ใช้ทาบริเวณที่เป็นเกลื้อน หลังอาบน้ำ วันละหลายครั้ง
คำเตือน ยาที่ผสมน้ำแล้วควรใช้ภายใน 15 วัน
การเก็บรักษา ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 15 กรัม สำหรับผสมน้ำเป็น 60 มิลลิลิตร