ยารักษาแผลน้ำร้อนลวกฟีนอล

ยารักษาแผลน้ำร้อนลวกฟีนอล
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัว

Phenol 1g. 

Arachis Oil 50ml. 

Calcium Hydroxide Solution to 100 ml.

สรรพคุณ รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา ใช้สำลีชุบยานี้ทาปิดให้ทั่วบริเวณที่ถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก เปลี่ยนยาวันละ 2-3 ครั้ง
คำเตือน ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 30 มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร