ยาใส่แผล โพวิโดน-ไอโอดีน

ยาใส่แผล โพวิโดน-ไอโอดีน
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Povidone-Iodine 10 % w/v 

eqivalent to Iodine 1 % w/v 

สรรพคุณ รักษาแผลสด
วิธีใช้ ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล
คำเตือน 1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา

2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา

การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร