ยาเอทิล แอลกอฮอล์

ยาเอทิล แอลกอฮอล์
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Ethyl Alcohol Solution 70 % v/v 

โดยสูตรตำรับต้องแต่งสีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090

สรรพคุณ ทำความสะอาดบาดแผล
วิธีใช้ ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล
คำเตือน ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 30 มิลลิลิตร