น้ำเกลือล้างแผล

น้ำเกลือล้างแผล
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Chloride 0.9 % w/v

สรรพคุณ ทำความสะอาดบาดแผล
วิธีใช้ ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล
การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ ขวดละ 500 มิลลิลิตร