ยากวาดคอ

ยากวาดคอ
ในสูตรตำรับประกอบด้วย

Potassium Iodide 2.50 g. 

Iodine 1.25 g. 

Ethyl Alcohol (90 percent) 4.00 ml. 

Purified Water 2.50 ml. 

Peppermint Oil 0.40 ml. 

Glycerin to 100.00 ml.

สรรพคุณ บรรเทาอาการอักเสบ และเจ็บในลำคอ
ขนาดและวิธีใช้ เติมน้ำสะอาดเท่าตัวแล้วใช้กวาดคอในผู้ใหญ่
คำเตือน ใช้สำหรับกวาดในคอเท่านั้น
การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 15 มิลลิลิตร