ยารักษาลิ้นเป็นฝ้า เยนเซี่ยนไวโอเลต

ยารักษาลิ้นเป็นฝ้า เยนเซี่ยนไวโอเลต
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Gentian Violet 1%w/v

สรรพคุณ รักษากระพุ้งแก้มและลิ้นเป็นฝ้าขาว
วิธีใช้ ใช้สำลีชุบยาทาตามบริเวณที่เป็น วันละ 2-3 ครั้ง
คำเตือน ใช้สำหรับทาในปากเท่านั้น
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร