ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ

ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่

Abietis Pine Oil 0.30%v/w 

Anise Oil 0.25%w/w 

Borneol 1.66-2.00%w/w 

Cinnamon Oil 0.35%w/w 

Creosote 0.20%v/w 

Eucalyptus Oil 0.15-0.16%w/w 

Lemon Oil 0.30-0.52%v/w 

Menthol 0.06-5.00%w/w 

Peppermint Oil 0.19-3.33%w/w 

Sylvestris Pine Oil 0.30%v/w 

Licorice Extract 7.31-16.67%w/w 

Tincture Capsicum 0.02%w/w 

Amomum 1.00-4.00%w/w 

Aniseed 2.00%w/w 

Catechu 8.33-38.00%w/w 

Cinnamon 2.00-10.00%w/w 

Clove 0.67-4.00%w/w 

Costus 0.67%w/w 

Fennel 1.67-2.00%w/w 

Ginger 2.00-8.00%w/w 

Licorice 26.67-71.38%w/w 

Saffron 2.00%w/w 

Saussurea 1.00 – 3.00%w/w 

Silver Leaf 0.93%w/w 

และ/หรือ Honey 1.50-2.40%w/w

สรรพคุณ ทำให้ชุ่มคอ บรรเทาอาการระคายคอ
ขนาดและวิธีใช้ ใช้อมให้ละลายช้าๆ ครั้งละ 1-5 เม็ด (โดยให้คณะอนุกรรมการ พิจารณาตำรับยา แผนปัจจุบัน ที่ใช้ สำหรับมนุษย์พิจารณา ตามขนาดที่ถูกต้อง ตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)
การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น
ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 100 เม็ด หรือ ไม่เกิน 30 กรัม