ยาหยอดตา ซัลฟาเซตาไมด์

ยาหยอดตา ซัลฟาเซตาไมด์
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sulfacetamide Sodium 10 % w/v

สรรพคุณ รักษาอาการตาแดง ตาอักเสบ จากโรคติดเชื้อ
วิธีใช้ ใช้หยอดตาครั้งละ 1-2 หยด
ขนาดการใช้ วันละ 3-4 ครั้ง
คำเตือน ห้ามใช้เมื่อเปิดใช้แล้วเกิน 1 เดือนหรือเมื่อยาเปลี่ยนสี ขุ่น หรือมีตะกอน
การเก็บรักษา เก็บในที่เย็นอุณหภูมิระหว่าง 8-15 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดสีชาละ 10 มิลลิลิตร