ยาล้างตา

ยาล้างตา
ในสูตรตำรับประกอบด้วย

Sodium Chloride 

ใส่ Preservative ที่เหมาะสมสำหรับใช้กับยาตา ได้แก่ Benzalkonium Chloride 0.002-0.020 %w/v หรือ Chlorhexidine (Gluconate หรือ Acetate) 0.01 %w/v ปรับ pH 6-8 ด้วย Buffer ที่เหมาะสม และปรับน้ำยาให้เป็น Isotonic กับน้ำตา

สรรพคุณ ใช้ล้างตาเพื่อบรรเทาอาการแสบตา ระคายเคืองตา อันเนื่องมาจาก ผง ควัน สิ่งสกปรกเข้าตา
ขนาดและวิธีใช้ ใช้ล้างตาวันละ 2-3 ครั้ง
คำเตือน ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 120 มิลลิลิตรพร้อมถ้วยล้างตา