ยาเม็ดแก้เมารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท

ยาเม็ดแก้เมารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท
ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Dimenhydrinate 50 mg

สรรพคุณ ใช้ป้องกันอาการเมารถ เมาเรือ
วิธีใช้ ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 30 นาที
ขนาดการใช้ ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
คำเตือน ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 2 เม็ด