ยาดมแก้วิงเวียน แก้คัดจมูก

ยาดมแก้วิงเวียน แก้คัดจมูก
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่

Menthol 0.07-77.90%w/v 

Camphor 0.45-42.00%w/v 

Methyl Salicylate 3.00-15.00%w/v 

Anise Oil 0.68%v/v 

Burgamot Oil 0.50-0.68%v/v 

Cajuput Oil 0.50-11.00 %v/v 

Cassia Oil 0.50%w/v 

Clove Oil 1.25 %v/v 

Dwarf-Pine Needle Oil 1.00 %w/v 

Eucalyptus Oil 1.50-23.00%v/v 

Lavender Oil 4.69-8.00%v/v 

Peppermint Oil 2.20-10.38%v/v 

Sage Oil 6.00%w/v 

Sassafras Oil 5.00%w/v 

Turpentine Oil 0.71-8.00%w/v 

Capsicum Tincture 4.00-8.00 %v/v 

Myrrh Tincture 1.00%w/v 

Ratanghia Tincture 0.40%v/v 

Terpinol 3.33%v/v 

Thymol 0.10%w/v 

Camphor Spirit 3.00%v/v 

Borneo Camphor 9.00%w/v 

Bornyl Acetate 0.42%w/v 

Linalyl Acetate 0.47%w/v 

Phenyl Salicylate 0.60%w/v 

Standard Chamomile Extract 10.00%w/v 

สรรพคุณ บรรเทาอาการคัดจมูก หายใจไม่ออก และบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ
วิธีใช้ ใช้สูดดม หรือทาบางๆ ตามคอและหน้าอก
คำเตือน ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 14 มิลลิลิตร
หมายเหตุ สามารถทำในรูปยาสูดดมหรือยาน้ำสำหรับสูดดม