ยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขึ้ผึ้ง

ยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขึ้ผึ้ง
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่

Menthol 1.35-3.00%w/w 

Camphor 3.00-9.00%w/w 

Cajuput Oil 3.00%w/w 

Eucalyptus Oil 0.08-5.00%w/w 

Terpentine Oil 4.68-5.00%w/w

สรรพคุณ บรรเทาอาการคัดจมูกและลดอาการอันเนื่องจากหวัด
ขนาดและวิธีใช้ ทายาที่บริเวณลำคอ หน้าอกและหลัง
คำเตือน ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 50 กรัม