ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ำมูก คลอร์เฟนิรามีน

ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ำมูก คลอร์เฟนิรามีน
ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Chlorpheniramine Maleate 2 mg.

สรรพคุณ บรรเทาอาการแพ้ เช่น ลมพิษ น้ำมูกไหล
วิธีใช้ รับประทานทุกๆ 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
ขนาดการใช้ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 12 เม็ด

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 6 เม็ด

คำเตือน 1) ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันนานเกิน 7 วัน

2) ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่อง จักรกล และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ผสม

การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 6 เม็ด แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด