ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 500 มก.

ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 500 มก.
ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Paracetamol 500 mg.

สรรพคุณ ลดไข้บรรเทาปวด
วิธีใช้ รับประทานทุกๆ 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 4 ครั้ง
ขนาดการใช้ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 เม็ด

คำเตือน 1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่ระบุไว้บนฉลาก หรือเอกสารกำกับยา จะทำให้เป็นพิษต่อ ตับได้ และไม่ควนใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน

2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือ เภสัชกรก่อนใช้ยานี้

3) ห้ามใช้สำหรับรักษาอาการปวดเมื่อย เนื่องจากการทำงานหนัก

การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด