ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้แอสไพริน

ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้แอสไพริน
ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Aspirin 325 mg.

สรรพคุณ ลดไข้ บรรเทาอาการปวด
วิธีใช้ รับประทานหลังอาหารทันทีหรือขณะท้องไม่ว่างแล้วดื่มน้ำตามมากๆ 

รับประทานทุกๆ 4 –6 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 5 ครั้ง

ขนาดการใช้ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด

เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 เม็ด

คำเตือน 1) ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และหญิงมีครรภ์ระยะใกล้คลอด

2) ห้ามใช้สำหรับลดไข้ในผู้ที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส และไข้เลือดออก

3) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคแผลในระบบทางเดินอาหารและโรคหอบหืด

4) ห้ามใช้สำหรับรักษาอาการปวดเมื่อยเนื่องจากการทำงานหนัก

การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด