ยาน้ำบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล

ยาน้ำบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล
ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Paracetamol 120 mg. 

โดยในสูตรตำรับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม

สรรพคุณ ลดไข้ บรรเทาอาการปวด
วิธีใช้ รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 5 ครั้ง
ขนาดการใช้ – สำหรับขนาดบรรจุขวดละ 60 มิลลิลิตรพร้อมช้อนชาให้แสดงขนาดรับประทานดังนี้

เด็กอายุ 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร)

เด็กอายุ 1-3 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 ช้อนชา (2.5-5 มิลลิลิตร)

เด็กอายุ 6 เดือน-1 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร)

– สำหรับขนาดบรรจุขวดละ 30 มิลลิลิตรพร้อมหลอดหยดให้แสดงขนาดรับประทานดังนี้

เด็กอายุ 4-5 เดือน รับประทานครั้งละ 2 หลอดหยด (2.4 มิลลิลิตร)

เด็กอายุ 2-3 เดือน รับประทานครั้งละ 1/2 หลอดหยด (1.8 มิลลิลิตร) 

เด็กแรกเกิด –1 เดือน รับประทานครั้งละ 1 หลอดหยด (1.2 มิลลิลิตร)

คำเตือน 1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ จะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน

2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ ขวดสีชา 30 มิลลิลิตรในกล่องกระดาษพร้อมหลอดหยด (1.2 มิลลิลิตร) และขวดสีชา 60 มิลลิลิตรในกล่องกระดาษพร้อมช้อนชา