พลาสเตอร์บรรเทาปวด

พลาสเตอร์บรรเทาปวด
ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่

Borneol 0.21-1.00 %w/w 

Camphor 1.00-2.80 %w/w. 

Caoutchouc 30.00 %w/w 

Ethylene Glycol Salicylate 2.00-6.00 %w/w 

Eucalyptus Oil 0.50 %w/w 

Menthol 0.30-6.49 %w/w 

Methyl Salicylate 0.14-6.00 %w/w 

Peppermint Oil 0.50-2.00 %w/w 

Thymol 0.14-0.50 %w/w 

Capsaicin Extract 0.65 %w/w 

Polybutene 12.00 %w/w 

Capsicum Powder 11.00 %w/w 

Capsicum Oleoresin 3.00-11.00 %w/w 

และ/หรือ Zinc Oxide 14.00-22.00 %w/w

สรรพคุณ ใช้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ
ขนาดและวิธีใช้ เช็ดบริเวณผิวหนังที่จะปิดให้สะอาดและแห้ง ปิดพลาสเตอร์ตรงบริเวณที่มีอาการปวด ควรเปลี่ยนวันละ 1-2 ครั้ง
คำเตือน อย่าใช้พลาสเตอร์นี้ในบริเวณเยื่อบุอ่อน ตา หรือบริเวณบาดแผลเปิด
การเก็บรักษา เก็บในที่เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ 10 แผ่น