ยาขับลม

ยาขับลม
ในสูตรตำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Capsicum Tincture 0.060-0.500 ml. 

Compound Cardamom Tincture 0.035-1.800 ml. 

Strong Ginger Tincture 0.024-0.240 ml.

สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ และขับลมในกระเพาะอาหาร
วิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา

 

รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง

ขนาดการใช้ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ 

 

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ 

(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบัน ที่ใช้ สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาด ที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

คำเตือน ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ …..% ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส และป้องกัน ไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 180 มิลลิลิตร 240 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร