ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง

ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง
ในสูตรตำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Sodium Bicarbonate 0.15-0.60 g. 

Compound Rhubarb Tincture 0.50-2.00 ml. 

และ/หรือ Tincture อื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยา ได้แก่ 

Compound Cardamom Tincture 0.01-1.00 ml. 

Compound Gentian Tincture 0.18-1.10 ml. 

Compound Tinospora Tincture 0.50 ml. 

Weak Ginger Tincture 0.48-2.01 ml. 

Strong Ginger Tincture 0.10-0.30 ml. 

Nux Vomica Tincture 0.09-0.10 ml. 

Ipecacuanha Tincture 0.18-0.30 ml. 

และ/หรือ Volatile Substance อื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยาได้แก่ 

Peppermint Spirit 0.15-0.30 ml. 

Peppermint Oil 0.03-0.20 ml. 

Menthol 0.05-0.30 ml. 

Concentrated Dill Water 0.10 ml. 

Camphor 19.00 mg.

สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ
วิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา

 

รับประทานก่อนอาหารวันละ 3 ครั้ง

ขนาดการใช้ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ

 

เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ 

(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบัน ที่ใช้ สำหรับมนุษย์พิจารณ าตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตร ตำรับที่ผู้รับอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

คำเตือน 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต

 

2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง 

3) ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ …..% ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 180 มิลลิลิตร 240 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร