ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงคุ์

ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงคุ์
ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

Asafetida 20 % w/v

สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องในเด็ก
ขนาดและวิธีใช้ ทาบางๆ ที่หน้าท้อง วันละ 2-3 ครั้ง
คำเตือน ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา แสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 15 มิลลิลิตร 30 มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร