มูลค่ายาแผนปัจจุบันของ Antibiotics แยกตามกลุ่มยา ประจำปี 2533 – 2541

ข้อมูลเก่าปี 2533 – 2541

​ประจำปี (พ.ศ) ​Acrobat
​25​33 ​PDF
​​2534 PDF​
​​25​35 ​PDF
​​​2536 ​PDF
​​​​2537 PDF​
25​38 PDF​
25​39 PDF​
​2540 ​PDF
​2541 ​PDF