ข่าวสาร

Previous
Next

ข่าวล่าสุด

อย. เปิดประชาพิจารณ์ กำหนดทิศทางแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา
           นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า  ตามที่สมัชชา อนามัยโลก ได้มีมติรับรองแผนดําเนินการเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ (GAP-AMR) เพื่อแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา  ในการประชุมสามัญสมัยที่ 68 โดยขอให้ประเทศสมาชิกพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับประเทศให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการระดับโลก สำหรับประเทศไทยได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว...
อย. ชูนโยบาย “ถูก ครบ จบ” อำนวยความสะดวกผู้นำเข้าอาหาร ก่อนการตรวจสอบ ณ ด่านอาหารและยา ป้องกันปัญหาสินค้าติดด่าน
            อย. ชูนโยบาย “ถูก ครบ จบ” อำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเข้าอาหาร โดยจัดทำแนวทางตรวจสอบการนำเข้าอาหาร ตัวอย่างใบรับรอง รวมถึงรายชื่อหน่วยงานที่รัฐรับรอง เพื่อให้ผู้นำเข้าได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนการตรวจสอบ ณ ด่านอาหารและยา ช่วยให้สินค้าผ่านด่านได้อย่างรวดเร็ว...
ก้าวไปอีกขั้น อย. เพิ่มบริการอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารระบบ e-Submission
            ส่งท้ายปลายปี กรุงเทพเฮ อย. เพิ่มบริการยื่นคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร แก้ไขเปลี่ยนแปลงและต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ e-Submission ลดขั้นตอน เพิ่มความสะดวก เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ          ...

กิจกรรม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และเครื่องมือการสร้างความรอบรู้ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ประชาชน ทางสื่อสาธารณะ “โครงการ อย. ดูแลไม่เคยห่างกัน” ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และเครื่องมือการสร้างความรอบรู้ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ประชาชน ทางสื่อสาธารณะ

อ่านต่อ »

การผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “โบกี้…Smart health สร้างความรอบรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ”

การผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านต่อ »

Infographic

สบู่ผสมสารต้านแบคทีเรีย จำเป็นหรือไม่ ?
          สบู่ เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ทำความสะอาดร่างกายในชีวิตประจำวัน สามารถชำระล้างสิ่งสกปรกได้ดีกว่าการใช้น้ำเพียงอย่างเดียว ซึ่งการใช้ในวัตถุประสงค์ทำความสะอาดจึงจัดเป็นเครื่องสำอาง ปัจจุบันมีผู้ผลิตหลายรายได้ผสมสารต้านแบคทีเรียลงไปในสบู่ โดยอ้างว่าสามารถทำความสะอาดผิวได้ดีขึ้น เนื่องจากสารต้านแบคทีเรียจะช่วยทำลายเชื้อโรคที่อยู่บนผิวหนัง แล้วเราจำเป็นต้องใช้สบู่ผสมสารต้านแบคทีเรียหรือไม่ มาติดตามกัน           เชื้อแบคทีเรีย...
น้ำปลาลดโซเดียม
           ทุกวันนี้คนเรากินอาหารรสเค็มมากขึ้น มีการใช้น้ำปลาเป็นเครื่องปรุงรส ซึ่งมีปริมาณเกลือโซเดียมสูง ดังนั้นการกินในปริมาณมาก อาจทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินความต้องการของร่างกายและส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต           น้ำปลาลดโซเดียม จึงเป็นเครื่องปรุงรสทางเลือกใหม่เพื่อดูแลสุขภาพ โดยลดปริมาณโซเดียมลง แต่ให้รสชาติอร่อยเหมือนน้ำปลาปกติ น้ำปลาลดโซเดียมส่วนมากจะใช้เกลือโพแทสเซียมแทนโซเดียมบางส่วนเพื่อคงรสชาติเค็ม...
วัคซีนในผู้สูงอายุ
เมื่ออายุมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอลงตามอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาวทั่วไป มีการติดเชื้อที่รุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายกว่า  ดังนั้นการได้รับวัคซีนจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการเกิดโรค  และลดความรุนแรงของโรค  วันนี้มาติดตามกันว่า 4 วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีดมีอะไรบ้าง วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่     ผู้สูงอายุที่เป็นไข้หวัดใหญ่  อาจเกิดหลอดลมอักเสบและปอดบวม หรือบางรายมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน อาจทำให้เสียชีวิตได้     แนะนำ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 1...

โทรศัพท์: 0-2590-7363

โทรศัพท์: 0-2590-7403, 7309, 7335-6

โทรศัพท์: 02-590-7144 , 02-590-7409

โทรศัพท์: 0-2590-7100

โทรศัพท์: สายด่วน อย. (Call Center) 1556

โทรศัพท์: 0-2590-7781, 0-2590-7782

โทรศัพท์: 0-2590-7171, 0-2590-7160

โทรศัพท์: 0-2590-7772-3

โทรศัพท์:

โทรศัพท์: 0-2590-7310, 0-2590-7301

ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี

โทรศัพท์: