ประชาสัมพันธ์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Click Here
Previous slide
Next slideอ่านทั้งหมด

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ อย.
การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

ยื่นขออนุญาตทางออนไลน์
(E-submission )
ฉลาก GHS
การมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
เพื่อใช้รับจ้าง (PCO)
GMP
แบบฟอร์ม/คู่มือ
รับฟังความคิดเห็น
เรื่องร้องเรียน
ข่าวสาร ด้านวัตถุอันตราย
สาระน่ารู้

บริการ

สำหรับผู้บริโภคคู่มือประชาชน
ฉบับผู้บริโภค

เรื่องร้องเรียน

สาระน่ารู้ข่าวสาร
ด้านวัตถุอันตรายตรวจสอบผลิตภัณฑ์ อย.


PCO


การมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (PCO)

สำหรับผู้ประกอบการ

แบบฟอร์ม/คู่มือ

การโฆษณาGHSGMPการขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย


PCO


การมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (PCO)


OSSC


One Stop Service & Consultation Center

เรื่องร้องเรียน

คำถามที่พบบ่อย
(FAQ)

ประชาสัมพันธ์

ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายยื่นขออนุญาต
ทางออนไลน์
(E-submission )

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง

ระบบคุณภาพ

แบบฟอร์ม/คู่มือ

2. เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค (สสจ.)กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนภูมิภาคแบบฟอร์ม/คู่มือหัวข้ออื่นๆ

ภาพกิจกรรม


ดูทั้งหมด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ในประเทศ
ต่างประเทศ